Säker skolväg från Berga Centrum!

Säker skolväg från Berga Centrum!

I samband med ett torgmöte i Berga Centrum gav samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson besked om att skolvägen mellan Berga Centrum och Funkaboskolan ska förbättras och göras tryggare.

– Vi har gjort omfattande investeringar i Berga-området när det gäller säkra skolvägar. Nu vill vi gå vidare med att säkra skolvägen också mellan Berga Centrum och Funkaboskolan. Trafikenheten jobbar nu med frågan och tar fram ett förslag som passar.  Det bor väldigt många barn och ungdomar i Berga Centrum med omnejd. Säkra skolvägar ska därför prioriteras, säger Mattias Adolfsson (S).

 

 

För ytterligare kommentarer

  • Mattias Adolfson, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: 070-209 69 26
  • Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande: 070-374 43 03

 

Med vänlig hälsning,

Socialdemokraterna i Kalmar

###

Socialdemokraterna i Kalmar, Södra Långgatan 62, 39231 KALMAR E-post: info@kalmar.sap.se Telefon: 0480-458470

I senaste kommunvalet röstade upp mot varannan Kalmarbo på Socialdemokraterna och gav partiet ett fortsatt förtroende att styra Kalmar kommun. Detta har lett till ökat bostadsbyggande, ökad befolkningsmängd, stark ekonomi och stora investeringar i universitet, simhall, äldreboenden, innebandyhall, skolor, förskolor, kulturkvarter och en satsning på att göra Kalmar till en sommarstad och evenemangsstad i världsklass. Kalmar – fortsatt framåt!

###

1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
facebook Twitter Email