Kalmar fortsatt framåt!

Besök vår Facebook! Gå med i Socialdemokraterna! Lägg till SSU:s snapchat

Kalmar fortsatt framåt!

Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 dagar sedan
KALMAR I TOPP FÖR ÖKNINGEN AV RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK🚌

Gör som oss i Kalmar - åk buss! Kalmar ligger nämligen, enligt en ny undersökning av Trivector, i topp i landet vad gäller ökningen av resor med kollektivtrafik de senaste 25 åren. Kalmar är en kommun där resandet med kollektivtrafiken i stadstrafiken har vuxit, fortsätter växa och behöver växa än mer i framtiden. Det är viktigt för att vi ska nå våra högt ställda mål.🌍

Kalmar har haft större procentuell ökning av stadstrafikresandet de senaste 25 åren än någon annan större svensk stad. Vi gör bland annat en klimatväxling genom att använda parkeringsintäkter för att hålla nere priser i kollektivtrafiken. Med en ny mobilitetstrategi i ryggen, fortsatta investeringar och i god dialog med Kalmar Länstrafik kan vi öka andelen hållbara resor.🌱

Vi får det gjort!🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar1 vecka sedan
KALMAR SKA VARA EN TRYGG KOMMUN 🌹

Kommunstyrelsen har enhälligt slagit fast en åtgärdsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kalmar kommun arbetar aktivt för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet Ska även fortsättningsvis bedrivas med stor bredd, åtgärdsplanen ger förutsättningar för detta. 🤝

Åtgärdsplanen innehåller bland annat:

✅ Arbeta för att på områdesnivå öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna i kommunens socioekonomiskt svaga områden

✅Arbeta för ökad jämställdhet ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

✅Arbeta för att få ungdomar att välja ett liv fritt från kriminalitet och droger

✅Arbeta för att öka kunskapen om kriminell ekonomi i näringslivet, sund konkurrens samt att minska risken för arbetslivskriminalitet

✅Arbeta för att de kriminella nätverkens påverkan och utrymme ska minska med fokus på nyrekrytering av unga, narkotikahandel och möjligheterna att tvätta kriminella pengar i legal verksamhet

✅Utvecklar arbetet mot välfärdsbrottslighet

✅Bevaka och följa frågan om våldsbejakande extremism och skapa ytterligare insatser om behov uppstår
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 veckor sedan
1000 NYA JOBB TILL KALMAR!

Idag har det nya ”Tillväxtinitiativet” presenterats av bland annat kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) och Michael Treschow från Thread. Målsättning är att 1 000 nya jobb ska skapas under de kommande fem åren genom företaget Thread. Arbetet börjar i september.

En bra och viktig satsning som vi prioriterat i budgeten för att Kalmar ska fortsätta växa och för att minska arbetslösheten. Vi får det gjort!🌹
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 veckor sedan
Efter besöket vid bygget av nya Kalmarsundsverket igår, kampanjade vi bland vårsolstörstande Kalmarbor i gästhamnen och vid Linnéuniversitetet. Väldigt trevligt och lyckat, många fina samtal. Nu är det valrörelse på riktigt! 🌹

Se till att använda din röst i EU-valet (valdag 9 juni, förtidsröstning från 22 maj). Tillsammans tar vi ansvar för Sverige och Europa, och står upp mot splittring och populism! 👍

På måndag firar vi att det är en månad kvar till valet, med en extra storslagen dörrknackning i härliga Tegelviken. Hör av dig om du vill bli medlem och vara med och kampanja för Kalmar, Sverige, Europa och världen. Tillsammans får vi det gjort! 🤩
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 veckor sedan
KALMAR TAR TÄTEN MED NYA KALMARSUNDSVERKET! 🌊💧

Idag har Socialdemokraternas gruppledare i Europaparlamentet, Helén Fritzon, besökt det pågående bygget av nytt kretsloppsverk - Kalmarsundsverket - i Tegelviket.

Med det nya kretsloppsverket kommer Kalmar att stå starkt rustat för framtiden även i vattenfrågorna, både vad gäller tillgång och rening.

Det nya kretsloppsverket kommer även att innebära att Kalmar med framförhållning lever upp till kraven i EU:s vattendirektiv. Klimat- och hållbarhetsfrågorna, där tillgången till vatten av god kvalitet är central, är i allra högsta grad frågor som vi behöver hantera tillsammans i Europa.

Tillsammans tar vi ansvar, och i Kalmar får vi det gjort! 🌹

Missa inte att rösta i EU-valet söndagen den 9 juni. Förtidsröstningen öppnar redan onsdagen den 22 maj. För ett gemensamt Europa! 🇪🇺 🌹

På bilden ser vi Helén Fritzon (S) tillsammans med Kalmar Vattens ordförande, Stephan Quist Karlsson (S), och Kalmar Vattens vd, Thomas Bergfeldt.
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar
Kalmar fortsatt framåt - Socialdemokraterna i Kalmar2 veckor sedan
FÖRSTA MAJ! 🌹

Idag på arbetarrörelsens högtidsdag har vi demonstrerat för demokrati och mot orättvisor.🚩

Inför hela 800 firande på Larmtorget talade socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren, SSUs Mathilda Bernat och Björn 'Böna' Petersson från LO. I talen blev det tydligt att vi är den enande kraften som står upp mot orättvisor och splittring. I tider av kris och krig behöver vi hålla ihop. 🤝🌹

Johan Persson ramade in firandet som konferencier och Glada boken, Kalmar Kulturskolas drill och Lyran förgyllde dagen.🎶

Tack till alla som kom och firande tillsammans med oss. Ett extra tack till alla som gjorde firandet möjligt med teknik, musik och tal! 👏
2 dagar sedan
1 vecka sedan
2 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
facebook Twitter Email