Styrelsen

Roger Holmberg, ordförande, roger.holmberg@kalmar.se, 070-5855276

Marie Simonsson, vice ordförande, marie.simonsson@kalmar.se, 073-3324060

Mattias Adolfson, kassör, mattias.adolfson@regionkalmar.se, 070-2096926

Michael Ländin, medieansvarig, michael@fl-net.se, 070-5944510

Veronica Selén Eriksson, facklig ledare, veronica.s@telia.com,

Lasse Johansson, internationell ledare , lasse.johansson@kalmar.se

Anna Johansson, studieansvarig, trixx@live.se

Daniel Abrahamsson, medlemsansvarig, abrahamsson.d@gmail.com

Anna Thore, Arbetsmiljöansvarig, anna.thore@wspgroup.se

Nasim Malik, ersättare, nasim.malik@kalmar.se,

——————————-
Lena Hallengren, adjungerad riksdagsledamot

Anders Henriksson, adjungerad gruppledare SKR

Johan Persson, adjungerat kommunalråd

Dzernita Abaza, adjungerat kommunalråd

Viggo Kaliff, adjungerad för SSU

Sven-Evert Arvidsson, adjungerad ledare för Seniorerna

——————————-
Revisorer
Leif Sverkersson

Doris Johansson

Pernilla Andersson

Solvig Holmer

Emma Ahlin

Richard Berkeby

Verkställande utskott
Roger Holmberg

Marie Simonsson

Michael Ländin

Mattias Adolfson

4 månader sedan
4 månader sedan
4 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
facebook Twitter Email