Jultal på Larmtorget 23 dec 2017

Jultal av Roger Kaliff

Julveckan i Sverige är en tid då vi visar omtanke om varandra. Det finns dock människor, även här, som är ensamma och har det svårt .

Det är dock inget mot vad våra medmänniskor tvingas stå ut med i världens olika krishärdar.

Det gäller inte minst i Mellanöstern.

Demokrati och mänskliga rättigheter, som vi tar för givet, är inget självklart i många andra länder.

Det som skedde under andra världskriget mot judar och andra har tyvärr inte gjort alla immuna mot faschism, kommunism och andra extremistiska strömningar.

Vi vill vara en fristad för människor på flykt så långt vi förmår.

Vi vill också vara en internationell röst mot orättvisor och förtryck
Det Syriska folket och alla andra i Mellanöstern måste få en framtid.

Alltsedan FN; s deklaration om en tvåstatslösning för Israel och Palestina har vi haft förhoppningen att alla länder skulle verka i den riktningen. När USA; s nuvarande President Trump, ensidigt och demonstrativt deklarerat “Jag har beslutat att det är dags för USA att officiellt erkänna Jerusalem som Israels huvudstad” reagerar vi med förskräckelse.

Det är inte mer ved på brasan vi behöver. Alla konflikter behöver kylas ner och förhandlingar med politiska lösningar behöver till.

Med så många konflikthärdar och människor på flykt från sina hem och länder måste världssamfundets pengar satsas på mänskliga värden och solidaritet istället för på vapen.

Vi i Kalmar vill sända ett fredens och medmänsklighetens hopp ut i världen.

Roger Kaliff

###

Socialdemokraterna i Kalmar, Södra Långgatan 62, 39231 KALMAR E-post: info@kalmar.sap.se Telefon: 0480-458470

I senaste kommunvalet röstade upp mot varannan Kalmarbo på Socialdemokraterna och gav partiet ett fortsatt förtroende att styra Kalmar kommun. Detta har lett till ökat bostadsbyggande, ökad befolkningsmängd, stark ekonomi och stora investeringar i universitet, simhall, äldreboenden, innebandyhall, skolor, förskolor, kulturkvarter och en satsning på att göra Kalmar till en sommarstad och evenemangsstad i världsklass. Kalmar – fortsatt framåt!

###

2 dagar sedan
1 vecka sedan
2 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
facebook Twitter Email