Löften skola hållas

Löften skola hållas. Har vi lovat att uppfylla våra löften så uppfyller vi våra löften.

Vi är glada över att vi fick Kalmarbornas förtroende i förra valet. I september hoppas vi att få ert förtroende igen. Det går bra för Kalmar. Utveckling och framtidstro kräver långsiktiga och breda samarbeten. Vi vill fortsätta utveckla Kalmar. Kalmar ska fortsatt framåt!

Grunden i att skapa förtroende är att hålla det man lovat. Det har vi gjort och det kommer vi fortsätta göra.

Johan Persson och Dzenita Abaza, Socialdemokraterna

 VI LOVADE  VI LEVERERADE

Bred politisk samverkan och långsiktiga beslut
Blocköverskridande samarbete tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet som vi också är överens om att fortsätta med om vi får förnyat förtroende efter valet

HELA KALMAR VÄXER
Arbeta aktivt för en modern och välkomnande simhall
Plats och plan klar för ny bad- och friskvårdsanläggning inklusive 50-metersbassäng vid Snurrom. Står färdig 2021.

90 % ska erbjudas fiberuppkoppling
100 % av kommunens invånare och företag erbjuds fiber

300 nya planlagda bostäder per år
Över 800 nya planlagda bostäder per år

Fler evenemang och verksamheter i Kalmar
Utmärkelsen årets sommarstad tre år i rad

Fler statliga jobb till Kalmar
E-hälsomyndighetens flytt från Stockholm till Kalmar med över 100 nya jobb

Bygga Sveriges mest moderna universitet i gästhamnen
Byggstart vid gästhamnen av den största statliga investeringen sedan Ölandsbron byggdes

Starta upp bygget av ett Kulturcentrum
Ombyggnation av gamla posthuset är påbörjad för ett nytt kulturkvarter vid Sveaplan. Stadsbiblioteket flyttar in i nya lokaler 2019 och musikskolan i nya
lokaler 2020.

Plan för Fredriksskans
Plan för ca. 280 bostäder, med ny park och strandpromenad

Nya badbryggor i Vita Sand och Norrliden
160 meter lång brygga invigd i Vita Sand, och en jämförbar brygga i Norrliden står färdig inför sommaren 2018

Att Kalmarhem bygger fler hyresrätter
Kalmarhem bygger nu mer än 75 nya bostäder per år

Tillsätta en permanent tjänst som landsbygdsutvecklare
Klart! Dessutom fem miljoner kronor årligen i bygdepeng som direktstöd för landsbygdsutveckling.

Bygga bullerskydd vid E22 förbi Djurängen
Ny vacker glasvägg som skyddar nya och äldre bostäder mot buller

100 nya planlagda villatomter per år
440 planlagda nya villatomter under mandatperioden

Fler höga hus
Kalmars högsta bostadshus Kajalen

Verka för att bli årets stadskärna innan år 2018
Kalmar blev utsedd till Sveriges näst bästa stadskärna år 2017

Arrangera en bomässa år 2018
Planeras till 2020 då Kalmar har sitt stora jubileumsår

SKOLA & UTBILDNING
Att bli en av landets bästa skolkommuner
Fjärde bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking

Bygga nya skollokaler i Hagby, Halltorp och Lindsdal
Klart! Dessutom över 30 nyöppnade förskoleavdelningar runt om i hela kommunen under mandatperioden.

Skolan ska vara avgiftsfri
Förbud mot avgifter i skolan

Erbjuda läxhjälp till alla elever
Fokustid med läxhjälp erbjuds på alla grundskolor i Kalmar

Lantbruksutbildning ska finnas kvar på Ingelstorpsskolan
Fortsatt utbildning på Ingelstorpsskolan i en av landets mest jordbruksintensiva regioner

Erbjuda skola på lov
Lovskola erbjuds grundskoleelever på sportlov, påsklov och sommarlov

VÄLFÄRD FÖR ALLA
Lägre arbetslöshet i Kalmar än riksgenomsnittet och våra jämförelsekommuner
Under hela mandatperioden har vi haft lägre arbetslöshet än riket och lägst bland jämförelsekommunerna

Att dra igång arbetet att bli en av landets bästa äldrekommuner
Målet topp 30 satt i fullmäktige och i stort sett alla indikatorer går åt rätt håll. 22:a i Sverige på att erbjuda plats på vård- och omsorgsboende. Extra budgetsatsning under mandatperioden.

Sätta fokus på våldsbrott i centrala Kalmar
Sveriges första stad som certifierades för trygg och säker kvällsmiljö. Nyanställda ordningsvakter och mer belysning. En av landets tryggaste residensstäder enligt
medborgare själva.

Arbeta vidare med målsättningen att alla anställda ska ha rätt till heltid
Alla nyanställda erbjuds nu heltid, och vi arbetar med att systematiskt kunna erbjuda alla som vill att varje år kunna erbjudas heltidstjänster. Antalet delade turer har minskat kraftigt.

Alla äldreboenden ska ha klimatanläggning
Alla nya boenden har klimatanläggningar. Till de äldre har vi köpt in mobila anläggningar

Utreda pendeltågstrafik norrut tillsammans med trafikverket
Genomförd utredning och krav på upprustning av Stångådalsbanan

MILJÖ
Ställa krav på närproducerad eller kravmärkt mat
Det gör vi! Vi ligger i topp i landet när det gäller närproducerad mat i kommunal verksamhet.

Påbörja planeringen för nytt reningsverk
Plan för Sveriges bästa reningsverk, en investering på över 1,3 miljarder kronor. Byggstart planeras 2019.

Stimulera ökad användning av biogas
Nya stadsbussar i Kalmar där samtliga körs på biogas, och all sophantering sker med fossilfria fordon.

Bygga ut vatten och avlopp i hela kommunen
Nya verksamhetsområden i både norra och södra kommunen

DET SPELAR ROLL VEM SOM STYR
Följ vårt arbete för Kalmar:
facebook.com/kalmarframat | kalmarframat.se

Infriade vallöften 2015- mars 2018

 

2 månader sedan
2 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
facebook Twitter Email