Vallöften 2015-18

Infriade vallöften 2015- mars 2018

ÖVERRASKNINGAR ÄR INTE VÅR GREJ.
Vi håller vad vi lovar. Har vi lovat godis i påskägget så blir det godis i påskägget. Har vi lovat att uppfylla våra löften så uppfyller vi våra löften.

Vi är glada över att vi fick Kalmarbornas förtroende i förra valet. I september hoppas vi att få ert förtroende igen. Det går bra för Kalmar. Utveckling och framtidstro
kräver långsiktiga och breda samarbeten. Vi vill fortsätta utveckla Kalmar. Kalmar ska fortsatt framåt!
Grunden i att skapa förtroende är att hålla det man lovat. Det har vi gjort och det kommer vi fortsätta göra.
Johan Persson, Socialdemokraterna

 VI LOVADE  VI LEVERERADE

Bred politisk samverkan och långsiktiga beslut
Blocköverskridande samarbete tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet som vi också är överens om att fortsätta med om vi får förnyat förtroende efter valet

HELA KALMAR VÄXER
Arbeta aktivt för en modern och välkomnande simhall
Plats och plan klar för ny bad- och friskvårdsanläggning inklusive 50-metersbassäng vid Snurrom. Står färdig 2021.

90 % ska erbjudas fiberuppkoppling
100 % av kommunens invånare och företag erbjuds fiber

300 nya planlagda bostäder per år
Över 800 nya planlagda bostäder per år

Fler evenemang och verksamheter i Kalmar
Utmärkelsen årets sommarstad tre år i rad

Fler statliga jobb till Kalmar
E-hälsomyndighetens flytt från Stockholm till Kalmar med över 100 nya jobb

Bygga Sveriges mest moderna universitet i gästhamnen
Byggstart vid gästhamnen av den största statliga investeringen sedan Ölandsbron byggdes

Starta upp bygget av ett Kulturcentrum
Ombyggnation av gamla posthuset är påbörjad för ett nytt kulturkvarter vid Sveaplan. Stadsbiblioteket flyttar in i nya lokaler 2019 och musikskolan i nya
lokaler 2020.

Plan för Fredriksskans
Plan för ca. 280 bostäder, med ny park och strandpromenad

Nya badbryggor i Vita Sand och Norrliden
160 meter lång brygga invigd i Vita Sand, och en jämförbar brygga i Norrliden står färdig inför sommaren 2018

Att Kalmarhem bygger fler hyresrätter
Kalmarhem bygger nu mer än 75 nya bostäder per år

Tillsätta en permanent tjänst som landsbygdsutvecklare
Klart! Dessutom fem miljoner kronor årligen i bygdepeng som direktstöd för landsbygdsutveckling.

Bygga bullerskydd vid E22 förbi Djurängen
Ny vacker glasvägg som skyddar nya och äldre bostäder mot buller

100 nya planlagda villatomter per år
440 planlagda nya villatomter under mandatperioden

Fler höga hus
Kalmars högsta bostadshus Kajalen

Verka för att bli årets stadskärna innan år 2018
Kalmar blev utsedd till Sveriges näst bästa stadskärna år 2017

Arrangera en bomässa år 2018
Planeras till 2020 då Kalmar har sitt stora jubileumsår

SKOLA & UTBILDNING
Att bli en av landets bästa skolkommuner
Fjärde bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking

Bygga nya skollokaler i Hagby, Halltorp och Lindsdal
Klart! Dessutom över 30 nyöppnade förskoleavdelningar runt om i hela kommunen under mandatperioden.

Skolan ska vara avgiftsfri
Förbud mot avgifter i skolan

Erbjuda läxhjälp till alla elever
Fokustid med läxhjälp erbjuds på alla grundskolor i Kalmar

Lantbruksutbildning ska finnas kvar på Ingelstorpsskolan
Fortsatt utbildning på Ingelstorpsskolan i en av landets mest jordbruksintensiva regioner

Erbjuda skola på lov
Lovskola erbjuds grundskoleelever på sportlov, påsklov och sommarlov

VÄLFÄRD FÖR ALLA
Lägre arbetslöshet i Kalmar än riksgenomsnittet och våra jämförelsekommuner
Under hela mandatperioden har vi haft lägre arbetslöshet än riket och lägst bland jämförelsekommunerna

Att dra igång arbetet att bli en av landets bästa äldrekommuner
Målet topp 30 satt i fullmäktige och i stort sett alla indikatorer går åt rätt håll. 22:a i Sverige på att erbjuda plats på vård- och omsorgsboende. Extra budgetsatsning under mandatperioden.

Sätta fokus på våldsbrott i centrala Kalmar
Sveriges första stad som certifierades för trygg och säker kvällsmiljö. Nyanställda ordningsvakter och mer belysning. En av landets tryggaste residensstäder enligt
medborgare själva.

Arbeta vidare med målsättningen att alla anställda ska ha rätt till heltid
Alla nyanställda erbjuds nu heltid, och vi arbetar med att systematiskt kunna erbjuda alla som vill att varje år kunna erbjudas heltidstjänster. Antalet delade turer har minskat kraftigt.

Alla äldreboenden ska ha klimatanläggning
Alla nya boenden har klimatanläggningar. Till de äldre har vi köpt in mobila anläggningar

Utreda pendeltågstrafik norrut tillsammans med trafikverket
Genomförd utredning och krav på upprustning av Stångådalsbanan

MILJÖ
Ställa krav på närproducerad eller kravmärkt mat
Det gör vi! Vi ligger i topp i landet när det gäller närproducerad mat i kommunal verksamhet.

Påbörja planeringen för nytt reningsverk
Plan för Sveriges bästa reningsverk, en investering på över 1,3 miljarder kronor. Byggstart planeras 2019.

Stimulera ökad användning av biogas
Nya stadsbussar i Kalmar där samtliga körs på biogas, och all sophantering sker med fossilfria fordon.

Bygga ut vatten och avlopp i hela kommunen
Nya verksamhetsområden i både norra och södra kommunen

DET SPELAR ROLL VEM SOM STYR
Följ vårt arbete för Kalmar:
facebook.com/kalmarframat | kalmarframat.se

 

Se våra vallöften för mandatperioden. Klicka här!

Socialdemokraterna i Kalmars förslag
på hur vi vill föra Kalmar fortsatt
framåt.

FRAMTIDSPARTIET I KALMAR
KALMAR FORTSATT FRAMÅT!

På några år har Kalmar förvandlats till en av Sveriges
populäraste sommarstäder. Föreställningarna i
Krusenstiernska och Iron Man är bara något av allt som
gjort detta möjligt. Bryggan i Kalmarsundsparken har
blivit en succé. Kalmar har också blivit sydöstra Sveriges
främsta handelsstad. Numera är vi också universitetsstad,
snart med en läkarutbildning.

Mycket har hänt

Vi har även drivit igenom förbifart Rinkabyholm. Flyg till Berlin.
Pendeltåg till Smedby, Trekanten och Växjö. Vi har lagt mycket
resurser på förskolor och skolor, hittills har det byggts över 50 nya
förskoleavdelningar. Det har byggts sporthallar i Rockneby och
Södra området, snart är det spadtag för sporthall i Ljungbyholm.
Bostadsproduktionen har kommit igång rejält. Just nu är det 400 nya
bostäder i produktion. Till hösten är det cirka 700.

Nu går vi vidare!

Med allt fler invånare, ett blomstrande näringsliv och fler i jobb kan
vi vara fortsatt offensiva när det gäller välfärd och den kommunala
servicen. Alla ska kunna ta del av en välfärd med hög kvalité.
Vi är glada över utvecklingen men långt ifrån nöjda! I detta förslag
finner ni ett antal förslog från oss för att föra Kalmar fortsatt framåt.
För detta söker vi Ert stöd den 14 september!

HELA KALMAR LEVER

• Kalmar ska vara bryggornas och strandpromenadernas
stad – vi vill i nästa steg bygga nya långa bryggor i Vita
Sand och i Norrliden.
• Permanenta tjänsten som landsbygdsutvecklare.
• Minst 90 procent av företag och hushåll ska ha tillgång
till fiber inom fem år.
• Arbeta aktivt för att Kalmar City ska bli Årets Stadskärna
fram till 2018.
• Fortsatt aktivt arbete med fler verksamheter och
evenemang i Kalmar City.
• Färdigställa den sista etappen av bullerskyddet i
Djurängen. Nu är det dags att en gång för alla lösa
frågan. Trafikverket måste ta sitt ansvar.
• I Kalmar har brottsligheten minskat kraftigt de senaste
åren. Vi vill dock särskilt sätta fokus på våldsbrott i de
centrala delarna av Kalmar. Om polisen så önskar är vi
beredda att ge vårt stöd för att det sätts upp
övervakningskameror i centrala Kalmar. Dessa ska enbart
få användas för att utreda brott.
• Arbeta aktivt för en modern och välkomnande simhall.
Just nu pågår ett utredningsarbete som analyserar
möjligheterna och kostnaderna för att bygga om eller
bygga helt nytt.
• På Fredriksskans bygga en friidrottsarena med SMstatus.

• Starta upp bygget av ett Kulturcentrum.

SKOLA OCH UTBILDNING

• Skolan är framtiden. Att satsa på våra barn och
ungdomar är den viktigaste investering vi kan göra.
Målsättningen från Socialdemokraterna är glasklar.
Kalmar ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Ett
högt uppsatt mål, men vi har inte råd med alternativtet.
• Skolan ska fortsatt vara avgiftsfri. Inga elever ska behöva
avstå från att delta i skolans aktiviteter på grund av att
man inte har ekonomiska förutsättningar.
• Vi vill fortsätta med lovskola. Detta har gett stor
utdelningen och gett många elever den extra tid som
behövts för att nå godkända betyg och komma in på
gymnasiet.
• Erbjuda läxhjälp för alla, inte bara de som har råd.
• Fortsatt satsning på digital kompetens i skolan. Teknik i
skolan har kommit för att stanna.
• Det har byggts förskole- och skollokaler som aldrig förr
under de senaste åtta åren. Under de kommande åren
ska vi bygga nya skollokaler i Hagby, Halltorp och
Lindsdal.
• Kalmar är ett län som till stora delar är präglad av vår
landsbygd. Det är oroande och bekymmersamt att
intresset för att söka till lantbruksutbildningar har
minskat. Socialdemokraterna kommer jobba aktivt för
att lantbruksutbildningen ska finnas kvar på Ingelstorp.

VÄLFÄRD FÖR ALLA

• Ingen ska behöva oroa sig över att bli gammal i Kalmar.
Man ska vara helt trygg med att man ska få den vård och
omsorg som man behöver. Under nästa mandatperiod
vill vi dra igång ett arbete som ska syfta till att Kalmar
ska vara en av Sveriges bästa äldrekommuner.
• Både som brukare och anhörig är det viktigt med
inflytande och att man känner sig delaktig. Därför vill vi
införa brukarråd i hemttjänst och boende där
omsorgstagare och anhöriga deltar.
• Många äldre känner oro över att bo kvar hemma. Man
saknar trygghet och känner sig ensam. Därför vill vi att
alla över 85 år ska ha rätt till ett omsorgsboende om
man så önskar. Detta utan behovsprövning.
• Det måste vara behagligt att bo och vistats på våra
äldreboende. För att undvika extrema temperaturer vill
vi se klimatanläggningar på alla våra äldreboende i
kommunen där detta är möjligt.
• De som arbetar med våra äldre, oavsett det gäller inom
hemttjänsten eller på våra särskilda boenden gör ett
fantastiskt jobb. Liksom alla andra ska de givetvis ha
justa arbetsförhållanden och en lön som går att leva på.
Därför fortsätter vi arbetet med rätt till heltid. Heltid ska
vara en rättighet, deltid en möjighet.
• Utveckla det förebyggande sociala arbetet tillsammans
med förenings- och näringsliv till fler stadsdelar i Kalmar.

BO I KALMAR

• Allt fler vill flytta till Kalmar. Under lång tid har det
byggts alldeles för få bostäder för att täcka det stora
behovet. Nu har det skett ett trendbrott. Det byggs
bostäder som aldrig förr. Men det är bara en början.
Under de kommande åren ska kommunen planlägga för
minst 300 nya bostäder per år.
• De bostäder som byggs måste vara till för alla och passa
för livets alla skeenden. Vårt kommunala hyresbolag
Kalmarhem har ett särskilt ansvar. Kalmarhem ska bygga
50-75 hyreslägenheter årligen.
• Sedan Guldfågeln Arena stod klar är Fredriksskans inte
längre någon fotbollsarena. Läget är bland Kalmars mest
vackra och uppskattade. Detta måste vi ta tillvara.
Fredriksskans ska utvecklas till dels ett bostadsområde
för både bostads- och hyresrätter. Förutom att vara ett
bostadsområde ska Fredriksskans utvecklas till ett
rekreationsområde som alla ska ha glädje av.
• Givetvis ska man kunna bygga sin egen villa. De
kommande åren ska det årligen tas fram 100 nya
villatomter.
• För att även i fortsättningen värna Kalmars vackra
grönområden vill vi bygga mer på höjden. Alltid med
hänsyn till stadskärnans unika miljö.
• Vi vill att Kalmar kommun arrangerar en regional
Bomässa år 2018.

MILJÖ

• Påbörja arbetet med ett nytt reningsverk där vi sätter
höga krav för rening.
• För att säkra Kalmarsunds vattenkvalitet fortsätter vi
arbetet med att bygga ut vatten och avlopp i hela
kommunen.
• Fortsätta energieffektivisera kommunen.
• Stödja Möre Biogas genom att stimulera ökad
användning av biogas.
• Fortsätta det framgångsrika arbetet som sker inom
ramen för Kalmarsundskommissionen som syftar till att
säkra Kalmarsund som en plats där även framtida
generationer kan bada och fiska.
• På olika sätt stödja försök som syftar till att skilja ut kväve
från fosfor och koncentrera dessa produkter. Lyckas
detta kan vårt jordbruksintensiva område bli exportör av
dessa produkter till andra delar av landet.
• Kalmar kommun är ledande i landet när det gäller att
ställa krav på den mat vi köper in. En mycket hög andel
av våra livsmedel är idag närproducerade eller
kravmärkta. Under det kommande året införs en
samlastingscentral som innebär att vi kan ta ytterligare
steg på vägen.
• Kalmar hamn och sjöfarten har framtiden för sig. Mot
den bakgrunden är vi positiva till att bygga ny kaj för
gods och kryssningsfartyg. Vi är också positiva till att
muddra farleden in till Kalmar.

JOBBEN FRÄMST!

Kalmar är en fantastisk stad. Mycket har blivit bättre de
senaste åren. Vi har idag lägre arbetslöshet än riket och
lägst bland våra jämförelsekommuner. Detta är helt
avgörande för att föra Kalmar fortsatt framåt!
• Kalmar ska fortsätta ha lägre arbetslöshet än riket och
lägst av våra jämförelsekommuner.
• Tillsammans med Trafikverket ska vi utreda
möjligheterna att bygga ut pendeltågstrafiken även till
de norra kommundelarna.
• Fram till år 2020 kommer ett av landets mest moderna
universitet att byggas. Vi kommer jobba vidare med
att integrera Linnéuniversitetet i staden.
• Vi vill fortsätta utveckla vår goda dialog med
näringslivet och fortsätta samarbetet över
blockgränsen. Investerare ska vara trygga med att
politiska beslut håller över val.

2 veckor sedan
4 veckor sedan
1 månad sedan
1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
facebook Twitter Email