Vallöften 2018

HELA KALMAR SKA FORTSATT FRAMÅT!

MER ÄN 100 PUNKTER FÖR FORTSATT UTVECKLING AV HELA KALMAR KOMMUN

HELA KALMAR SKA FORTSATT FRAMÅT!

86 % av Kalmarborna anser att kommunen utvecklas i rätt riktning

Bli en del av framåtrörelsen!

Valmanifestet som PDF

Kalmar är Sveriges bästa sommarstad och en av de snabbast växande kommunerna i hela landet. Vi har slagit befolkningsrekord två år i rad.

Bostadsproduktionen har ökat kraftigt i hela kommunen. Mer än hälften av det som byggs är hyresrätter. Bostadsbrist slår hårdast mot de som saknar kontakter eller tjock plånbok. Därför ska vi bygga bort bostadsbristen. Vi har utnyttjat det statliga investeringsstödet maximalt och därmed kunnat pressa ner hyrorna även i nyproduktion. Det byggs i hela kommunen! Vi ska bygga hållbart för framtiden.

I Kalmar bor vi för att kunna få mer livskvalitet. Under nästa mandatperiod ska vi därför ta fram en ny översiktsplan med sikte mot 2030 med fokus på livskvalitet. Kalmar har alla förutsättningar att vara en kommun där man kan leva ett liv med hög kvalitet. Att vi redan nu är på rätt väg visar landets bredaste ranking över i vilka kommuner som det är bäst att leva och bo. Det är tidningen Fokus som gör den varje år. I denna ranking har vi klättrat över 100 placeringar och är nu på plats 17 av 290 kommuner.

På tal om rankingar så görs stadigt förbättringar av skolan och äldreomsorgen i hela kommunen. Senast 2020 ska Kalmar kommun vara en av landets 30 bästa skol- och äldreomsorgskommuner. En målsättning som vi är på god väg att nå.

Vi ser nu Linnéuniversitetet växa fram. Det är den största statliga satsningen i Kalmar sedan Ölandsbron byggdes i början av 70-talet. Snart startar läkarutbildning i Kalmar. Vem kunde tro det för några år sedan?! Läkarutbildningen blir viktig för Länssjukhuset i Kalmar, som av tidningen Dagens Medicin rankas som ett av Sveriges bästa sjukhus.

Vi har genom aktiv lobbying fått regeringen att omlokalisera E-hälsomyndigheten till Kalmar. Redan nu finns 140 medarbetare på plats i Kalmar och myndigheten växer.

Vi har de senaste åren satsat stenhårt på hållbarhet, miljö och ett friskare Kalmarsund. Efter valet inrättas en ny nämnd för att sätta ännu mer fokus på dessa frågor. I Kalmar ska vi kunna bo, äta och röra oss hållbart – det ska vara lätt att göra rätt!

För att vara en attraktiv kommun måste det finnas ett rikt utbud av kultur, idrott och nöjen. Det är något vi har satsat på och kommer fortsätta med. Just nu byggs nya lokaler åt Byteatern, ett nytt kulturkvarter skapas vid Sveaplan och Kifab Arena byggs för att utveckla friidrott och innebandy. I närtid har vi byggt nya sporthallar i Ljungbyholm och Rockneby, och framöver byggs nya sporthallar i Rinkabyholm och Tallhagen.

Vi lånade ut pengar till staten för att få den nya förbifarten vid Rinkabyholm klar. Restiderna har därför kortats och hela Södra staden möjliggörs med nya bostäder. Pengarna är nu återbetalade.

Alla kommunens invånare och företag kommer att ha tillgång till fiber senast 2020. Man ska kunna bo och arbeta i hela Kalmar kommun. Kalmar kommer att ligga i absolut nationell framkant när detta är genomfört.

Att vara en attraktiv kommun för företagande och att som kommun vara en attraktiv och trygg arbetsgivare är också viktigt för människors livskvalitet, och för att folk ska vilja bosätta sig här. Kalmar har sedan lång tid tillbaka lägre arbetslöshet än riket och lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner.

Vi är glada över utvecklingen men långtifrån nöjda. Här finner du våra förslag för att Kalmar ska gå Fortsatt Framåt. Vi gör det med fokus på Kalmar och Kalmars bästa för hela kommunen. Det största hotet mot den utveckling vi nu har är politiskt kaos. Vi söker ditt mandat för att fortsatt leda Kalmar!

 

HELA KALMAR SKA LEVA

 

För oss är det inte stad mot land. Det är stad och land. Vi har de senaste åren haft fullt fokus på att hela kommunen ska leva. Det är en förutsättning för att vi även framåt ska vara en av landets mest attraktiva kommuner. I Kalmar kommun lägger vi inte ned de mindre skolorna. Vi bygger ut dem!

I Kalmar och vår region är de Gröna Näringarna oerhört viktiga. Vi har landets största slakteri, vi har mejeri, foderfabrik och omfattande kycklingproduktion.

Under de senaste två åren har vi avsatt 25 miljoner kronor till stöd för föreningsägda anläggningar. För dessa medel har föreningar kunnat göra nödvändiga investeringar och satsningar. Vi har avsatt 5 miljoner i en bygdepeng. Denna satsning har redan blivit en succé och möjliggjort satsningar som annars hade varit svåra att genomföra.

Vi har genomfört omfattande satsningar på skolor och förskolor i hela kommunen. Senast invigdes en utbyggd skola i Halltorp. Snart invigs den nya skolan i Hagby.

Vi kommer fortsätta satsa på att Hela Kalmar ska leva genom att:

 • Alla kommunens invånare och företag kommer att ha möjlighet till fiber senast 2020, och många kommer att anslutas tidigare än så. Man ska kunna bo och arbeta i hela Kalmar kommun.
 • Ha en dialog med KLT om möjligheten att en del av bussarna från södra delen av kommunen går in i Ljungbyholm och på motsvarande sätt att vissa bussar norrifrån går in i Rockneby.
 • Slå vakt om lantbruksutbildningen på Ingelstorp och verka för att Linnéuniversitetet startar arbetet med att etablera en lantmästarutbildning i Kalmar.
 • Säkra livsmedelsbutikerna i Halltorp, Påryd och Läckeby genom att inrätta och stödja servicepunkter i dessa butiker.
 • Fortsatt satsning på hållbara bostäder i hela kommunen. Inom kort påbörjar Kalmarhem byggnation av hyresrätter i Påryd. Vi vill gå vidare med motsvarande satsningar i andra tätorter runtom i kommunen. Efter Påryd står Rockneby på tur.
 • Skapa verksamhetsområden för etableringar av företag och arbetsplatser i hela kommunen.
 • Fortsatta satsningar på bygdepeng och stöd till föreningsägda anläggningar då ekonomin tillåter.
 • Vi ska modernisera och bygga nya lekplatser i alla tätorter i kommunen. Rockneby står näst på tur att få en ny storlekplats under 2019.
 • Vi ska detaljplanelägga för nya bostäder nära pendeltågsstationerna i Smedby och Trekanten.
 • Kalmar kommun ska medverka till att sjökort tas fram över hela Västra sjön.
 • Nya villatomter ska tas fram i alla tätorter i kommunen.
 • Vi vill anlägga tre hundrastgårdar i olika delar av kommunen.
 • Kommunens inköp av kött, ägg och potatis ska vara närproducerat. Samlat ska 70 % vara ekologiskt eller närproducerat senast 2020, och senast 2030 ska 60 % vara ekologiskt.

 

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kalmar kommun har idag ordning och reda i ekonomin. De senaste åren har överskotten varit stora. Dessa överskott har inneburit att vi har gått mot strömmen i övriga Sverige. Vi har nämligen inte ökat våra lån. Under de senaste fem åren har kommunen investerat för 1,8 miljarder utan att öka skuldsättningen.

Grunden för all utveckling är ordning och reda i ekonomin. Vi vet att de kommande åren blir tuffare för hela kommunsektorn. Antalet äldre och yngre blir fler och många investeringar som gjordes på 1970-talet måste nu ersättas.

Vi kommer fortsatt se till att Kalmar har ordning och reda i ekonomin genom att:

 • Minst hålla målet om 1 procent i överskott och klara investeringar genom att finansiera dem med egna medel till minst 50 procent.

 

VÄLFÄRD  MED HÖG KVALITET

En del hävdar att vi socialdemokrater är fixerade vid jämförelser och rankingar. Det är helt sant. Vi lägger stor kraft på detta. Inte för att hitta områden som vi kan skryta om utan för att hela tiden utveckla och förbättra kvaliteten och servicen till invånarna i Kalmar kommun.

Vi har genom detta ständiga fokus på kvalitet gått från att vara en medelkommun till att nu vara i topp i kvalitetsjämförelser bland de kommuner som är liknande oss. Dessutom rankar tidningen Dagens Medicin Länssjukhuset i Kalmar som ett av Sveriges bästa sjukhus. Det är vi glada för. Skattebetalarna och kommunens invånare har rätt att förvänta sig en välfärd och en service av hög kvalitet.

SKOLA OCH BARNOMSORG AV HÖG KVALITET

 

Kalmars skolor gör stora framsteg, både i ranking och i måluppfyllelse. Vi ska hålla i den utvecklingen och ta nya steg framåt. Även inom förskolan är utvecklingen positiv. Dock ser vi där att vi behöver kompensera för de ökade vistelsetiderna, och gör därför en ordentlig satsning på det. Utbildning, inte minst gymnasieskolan, är nyckeln till framtidens jobb men också till människors frihet att forma sina egna liv. Att fullfölja en gymnasieutbildning har aldrig varit viktigare än det är idag. Vi har stora fördelar av att ha ett stort utbud av utbildningar och en gymnasieskola av hög kvalitet.

 

Vi ska även fortsatt ha en hög kvalitet skola och barnomsorg genom att:

 • Senast år 2020 ska skolan i Kalmar kommun vara topp 30 av landets 290 kommuner. Vi är redan på god väg!
 • Förskolans arbetsmiljö ska förbättras. Det gör vi bl.a. genom att satsa 4 miljoner för att kompensera för att barnen idag vistas längre tid än tidigare på förskolan. Basåret för kompensation för ökad vistelsetid sätts till år 2014, vilket bedöms kosta 4 miljoner.
 • Vi ska fortsatt bygga ut skolor och förskolor i hela kommunen, bl.a. i Snurrom och Rinkabyholm.
 • Kommunfullmäktige har med mycket bred majoritet tagit beslut om att ta över fd Teleskolan när Linnéuniversitetet lämnar. Där etableras tre skolor; en helt ny särskola, en ny mellanstadieskola och ett nytt högstadium. Genom att använda dessa toppmoderna lokaler kan resurser läggas på innehåll och lärare istället för betong.
 • Vi ska satsa på mer rörelse och mer fysisk aktivitet i skolan.
 • Vi kommer självklart att fortsatt arbeta med jämlik skola och förskola.
 • Vi är garant för att undervisningen i skolorna i Kalmar kommun fortsatt är helt kostnadsfri.
 • Vi ska bekämpa den psykiska ohälsan hos unga. Ett mobilt elevhälsoteam har skapats och vi ökar antalet kuratorer och förbättrar genom ett handslag mellan kommun och landsting samverkan mellan skola, socialtjänst och landsting.
 • Pengarna ska gå till undervisning. Skolan ska inte vara en marknadsplats. Vi står bakom kampen för att stoppa vinstjakten.
 • Alla elever i Kalmars kommunala skolor ska även fortsättningsvis kunna sköta sin läxläsning på skolan med tillgång till pedagogiskt stöd.
 • Vi satsar på specialpedagoger i förskolan för att öka professionaliteten.
 • Vid Kalmars gymnasieskolor ska penna och skrivblock vara gratis.
 • Vi har gjort ett stort och viktigt arbete inom giftfri skola, och ska fortsätta att vara i framkant där.
 • Införa gratis fritidsaktiviteter under ett år för barn och ungdomar i de kommundelar som har högst andel barnfattigdom.
 • Plus våra vallöften i ett handslag med Kommunal Kalmar.

 

OMSORG AV HÖG KVALITET

 

Sjukvården i Kalmar län ligger i Sverigetopp, och äldreomsorgen i kommunen har tagit stora steg de senaste åren. Ett envist och målmedvetet arbete gör att vi ligger bra till med platser på boenden, och att vi hela tiden klättrar när omsorgen jämförs.

 

Vi ska även fortsatt ha en hög kvalitet i äldreomsorgen genom att:

 • Senast år 2020 ska äldreomsorgen i Kalmar kommun vara topp 30 av landets 290 kommuner. Vi är redan på god väg!
 • De ofrivilligt delade turerna ska minimeras och på sikt avskaffas. Ett viktigt arbete där vi har gjort mycket, men där vi ska fortsätta att göra förbättringar.
 • Ett nytt äldreboende ska byggas i Lindsdal. Under de senaste åren har Kalmar byggt nya och moderna boenden på Varvsholmen, Smedby, Berga och Norrliden. I Kalmar började vi tidigt planera för att vi blir fler äldre. I Kalmar kommun finns till skillnad från övriga landet inga köer till vård och omsorgsboenden.
 • Wi-fi ska finnas på alla äldreboenden.
 • Arbetet med att satsa på det sociala innehållet med promenader, måltider och aktiviteter på alla våra äldreboenden ska fortsätta.
 • Arbetet för att 2022 bli årets bästa e-hälsokommun ska inledas.
 • Det tidiga sociala arbetet med ökade servicetjänster och hemmaplanslösningar utökas.
 • Hyrbolagsberoendet ska brytas och kontinuiteten ska öka i primärvården.
 • Plus våra vallöften i ett handslag med Kommunal Kalmar.

 

BO OCH LEVA I TRYGGHET I HELA KALMAR

 

Kalmar kommun ligger i topp i landet när det gäller bostadsbyggande. Detta är ett resultat av en medveten politik. Bostadsbristen slår hårdast mot de som saknar kontakter eller inte har en tjock plånbok. Bostadsbristen är också ett av våra största tillväxthinder. Vi har utnyttjat det statliga investeringsstödet till max och därmed kunna få ned hyrorna även i nyproduktion. Över hälften av det som byggs är hyresrätter, och vi erbjuder äldreboende åt alla som är över 85 år. Vi ska bygga hållbara bostäder för framtiden. Vi arbetar även aktivt med att göra Kalmar till en mer öppen, tillgänglig och tolerant kommun. Samtidigt har stort fokus lagts på att Kalmar även fortsatt ska vara en av landets mest trygga residensstäder.

 

Vi vill fortsatt bygga bort bostadsbristen genom att:

 • Införa en flytta hemifrån-garanti för ungdomar 18-25 år. Den som vill flytta hemifrån garanteras ett förstahandskontrakt inom sex månader.
 • Ha en planering som innebär att minst 500 bostäder färdigställs per år, utspritt i hela kommunen.
 • Vi ska planera för minst 150 villatomter per år, i hela kommunen.
 • Fortsatt ha en studentbostadsgaranti.
 • Vi ska stimulera till ökade flyttkedjor.
 • Riktlinjer för trångboddhet ska tas fram. Detta tillsammans med privata fastighetsägare.
 • Minst hälften ska vara hyresrätter i våra markanvisningar.
 • Det ska finnas planlagd mark för nya bostäder i alla kommunens tätorter.
 • Vi ska anlägga fler pendlarparkeringar.
 • Kalmar ska fortsätta att vara en av Sveriges tryggaste residensstäder med fortsatt minskande brottslighet. Kommunen ska medverka till fler övervakningskameror och fortsätta med satsningen på kommunala ordningsvakter, samt förbättra belysningen i kommunen. Belysning byggs ut på bland annat stadsmuren.
 • Användningen av nya larmcentralen utvecklas för att öka medborgarnas trygghet, t.ex. möjlighet att tala med larmoperatör när man går hem på natten och utökade larmtjänster i omsorgsverksamheter.
 • Det förebyggande arbetet tillsammans med förenings- och näringsliv ökas och byggs ut till fler stadsdelar och tätorter i kommunen.
 • Kalmar ska också vara en kommun med hög tillgänglighet. Årliga medel ska avsättas för investeringar som ökar tillgängligheten.

 

 

STÖRRE ARBETSMARKNADSREGION OCH BÄTTRE INFRASTRUKTUR

 

Ska Sydöstra Sverige kunna utvecklas och bli ännu mer attraktivt för både människor och företag så krävs en förbättrad infrastruktur. Det är helt avgörande. Vi har därför tagit initiativ till ett gemensamt arbete mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Tillsammans med omkringliggande kommuner bildar vi en gemensam arbetsmarknadsregion på en halv miljon människor. Det är en enorm möjlighet. Vi har lyckats etablera pendeltåg västerut med stopp i Trekanten och Smedby. Vi har tagit över flygplatsen från staten och fördubblat antalet avgångar, där vi arbetar för ett hållbart flygbränsle. Nu är dessutom förbifart Rinkabyholm äntligen klar.

 

För att skapa ännu bättre förutsättningar vill vi:

 • Genomföra ett gemensamt arbete med Trafikverket och övriga sydöstra Sverige som leder till en gemensam plan och strategi för hur sydöstra Sverige ska bli en gemensam arbetsmarknadsregion. På längre sikt tror vi att ett dubbelspår mellan Kalmar och Växjö är avgörande.
 • Fortsatt arbeta för att öka flyget till Stockholm och för en internationell reguljär flyglinje, där vi planerar för reguljärflyg till Frankfurt, eventuellt i samarbete med ett grannlän.
 • Vi kommer jobba för att Trafikverket bygger en mötesstation norr om Rockneby. Det skulle möjliggöra pendeltåg med stopp vid Hansa City, Förlösa, Läckeby och Rockneby. På det sättet skulle hela den norra kommundelen få högre tillgänglighet.
 • Vi vill permanenta succén med seniorkort i kollektivtrafiken och utöka den till att också omfatta förtidspensionärer.
 • Vi fortsätter att satsa på sjöfartens framtid genom utveckling av Kalmar hamn, en logistiskt viktig del för bland annat de gröna näringarna i regionen.
 • För att möjliggöra satsningar på infrastrukturen ska Kalmar tillsammans med övriga sydost sätta tryck på staten för sam- och lånefinansiering av infrastruktur. Vi vill ha samma möjlighet som storstadskommunerna fått, med bostadsproduktion som växlas mot investeringar i infrastruktur.

 

JOBB OCH NÄRINGSLIV

 

Kalmar har blivit en alltmer attraktiv kommun för näringslivet. Vårt befintliga näringsliv växer och nya företag etablerar sig. Så såg det inte ut för några år sedan. Vi har aktivt jobbat för att förbättra företagsklimatet och det har lyckats. Vi är även attraktiva när det gäller att starta nya företag. Där är vi bäst i Kalmar län och bland våra jämförelsekommuner. Vi jobbar också stenhårt med att pressa tillbaka arbetslösheten och skapa nya jobb.

 

För att fortsätta utveckla näringslivet vill vi:

 • Kalmar kommun ska vara topp 30 av landets 290 kommuner när det gäller företagsklimat.
 • Vi ska fortsätta att ha lägre arbetslöshet än riket och lägst arbetslöshet bland liknande kommuner.
 • Värdet ska maximeras av ett samlat stadsnära campus med Linnéuniversitetet mitt i staden i nya moderna lokaler.
 • Samverkan med handel och fastighetsägare ska fortsätta. Under mandatperioden ska vi ansöka om att bli Årets Stadskärna i Sverige.
 • Med E-hälsomyndigheten på plats i Kalmar ska vi öka förutsättningarna för att även privata företag inom e-hälsoområdet etablerar sig hos oss. Vi vill skapa ett kluster kring E-hälsa.
 • Sverige och Kalmar står inför stora integrationsutmaningar. Vi har tagit emot många flyktingar, erbjudit fristad och nu tar vi nästa steg. Kommunens integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och ha som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i samhällslivet. Vårt mål är att öka andelen nyanlända som går över till egen försörjning och arbete. Tiden för etablering på arbetsmarknaden för våra nyanlända ska halveras, bland annat genom individuella lösningar.
 • Inom Kalmar kommun ska rätten till heltidsarbete fortsatt vara norm.
 • Kommunen ska, bland annat genom KIFAB, ha en god lokalberedskap för att kunna möta företags och verksamheters behov och vara attraktiv för nyetableringar.
 • Erbjuda ungdomar sommarjobb genom Prova på-praktik i Kalmar kommun.

 ETT GRÖNT KALMAR – BLÅ LÖFTEN FRÅN RÖTT!

 

 • Vi ska ta vår del! Kalmarsund ska bli rent! Kalmar ska som första kommun anta handlingsplan med tuffa åtgärder för att klara detta!
 • Fokus vatten! Kalmar ska som första kommun inrätta en nämnd som bara fokuserar på åtgärder inom vatten och klimat!
 • Vi ska bygga Sveriges bästa reningsverk!
 • Gasa på för mer biogas genom snabba biogaståg till Linköping!

 

Sommarens värme har påmint oss om både tilltagande klimatförändringar och hur viktig kusten är, både för oss som bor här och för våra sommargäster. Östersjöns övergödning är allvarlig och i Kalmar har vi länge gemensamt kämpat för ett friskare Kalmarsund. Arbetet inom Kalmarsundskommissionen där ideella, experter och det offentliga går samman i offensivt kustmiljöarbete är nationellt känt och lyfts fram som en föregångsmodell. Nu vill vi lägga i nästa växel! För att ytan ska kunna glittra blått och det åter ska nappa på kroken kommer vi arbeta aktivt efter en offensiv handlingsplan. Som första kommun kommer vi anta en handlingsplan för att ta vår del av det experter menar behövs för att komma bort från övergödningen. Vi kommer fortsätta strama åt kranarna på land för att minska näringen till havet. Det gör vi genom att få vattnet att stanna i  landskapet i våtmarker och genom att nyttja näringen bättre från våra djur genom biogassatsningar. Vi behöver också fortsätta att cirkulera gamla synder och återföra näring från havet till lantbruket. Detta gör vi i musselodlingar som blir till foder och fungerar både som klimat- och övergödningssänka. I foderbristens fotspår är dessa projekt än viktigare. Under mandatperioden kommer vi storsatsa på denna utveckling ihop med nationella kraftfulla aktörer och anlägga stora musselodlingar som renar kusten. Regeringen har också sett till att förutsättningarna aldrig varit så goda som nu för att göra verkstad i kustmiljöarbetet!

 

Vi kommer även inleda arbetet med att bygga Sveriges bästa reningsverk ur näringssynpunkt! För att säkra upp oss mot vattenbrister och spara vatten till vår matproduktion vill vi se ett dricksvatten som produceras utifrån tre källor; grundvatten, renat avloppsvatten och vatten från Kalmarsund. Vi vill även förbättra läckaget i infrastrukturen i vattenrören under våra fötter, satsa på att återanvända dagvatten för bevattning, minska användandet av dricksvatten med cirkulära system. Kort sagt – Kalmar kommun ska leda Sveriges utveckling för renare vatten!

 

I Kalmar är vi duktiga på biogas. Detta ger trippelvinst; det är bra för klimatet, det stärkare lantbrukarna och det ger mindre övergödning när gödsel kan rötas och användas bättre på åkern. Dessutom kan gödseln optimeras där den torra delen kan skickas i väg och den våta ge näring på våra åkrar. Detta vill vi under mandatperioden skapa förutsättningar för att maximera. För detta krävs efterfrågan på biogasen. Det vill vi skapa genom att upphandla snabbgående biogaståg till Stångådalsbanan, för snabbare resväg till Stockholm och för att skapa stor efterfrågan på biogas som leder till friskare Kalmarsund!

 

För att även fortsatt ligga i framkant ska vi:

 • Inrätta en ny nämnd med fokus på vatten och klimat – med rätt till verkstad! Det ska bli lätt att ha en hållbar livsstil i Kalmar.
 • Vi ska ta vår del! Kalmar kommun ska ta fram en plan för att ta vår andel av minskade utsläpp av kväve och fosfor. Vi ska ta fram en handlingsplan mot övergödning till Kalmarsund. I den ska även kompensatoriska åtgärder såsom musselodlingar vara en del. Detta ska göras samtidigt som produktionen av livsmedel ska öka.
 • Vi ska bygga Sveriges bästa reningsverk ur ett reningsperspektiv.
 • Förutsättningarna för biogasanvändning ska fortsätta att utvecklas och förbättras genom att verka för biogaståg på stångådalsbanan. Det är en förutsättning för att klar ökad livsmedelsproduktion samtidigt som Kalmarsund ska bli friskare.
 • Vi ska fortsatt arbeta för att vattnet ska stanna i landskapet genom insatser för bevarande och återskapande av våtmarker.
 • Fler vattenbesparande åtgärder för att minska vattenkonsumtionen och vattenbehovet. Utbytestiden av vårt ledningsnät ska inte överstiga 100 år.
 • Skyltningen på våra vandringsleder och motionsslingor förbättras.
 • Vi vill halvera matsvinnet i kommunens verksamheter.
 • Andelen ekologisk och närproducerad mat ska fortsätta att öka.

KLIMATARBETET SKA FORTSATT FRAMÅT – LÄTT ATT GÖRA RÄTT I KALMAR!

För att även fortsatt ligga i framkant ska vi:

 

 • Införa att hushållsavfall (papper, metall, plast och matavfall) kommer att samlas in vid bostaden! Kalmars återvinningsstationer blir ett minne blått!
 • Se till så att Kalmar är fossilbränslefritt senast år 2030. För detta ska handlingsplan och mätmetoder tas fram.
 • Öka cykelns andel av alla resor!
 • Införa gratis bygglov för passiv- och plusenergihus (gäller småhus).
 • Ta fram en ny översiktsplan med fokus på livskvalitet och klimat

 

Den här sommaren har visat oss hur mycket klimatet betyder för oss. Valet handlar om offensivt ansvarstagande eller klimatförnekelse. Inte minst i Kalmar.

 

I Kalmar kommun ska det hållbara valet vara det lätta valet – här ska det vara lätt att ha en hållbar livsstil. Vi fokuserar på hållbarhetsarbetet genom att upprätta en särskild nämnd för klimat- och vattenfrågor med sikte på att bli årets miljökommun innan 2030. För att nå målet om en fossilfritt Kalmar 2030 kommer en offensiv handlingsplan tas fram samt en plan för klimatanpassning för att hantera de nya väderförändringar som forskare förutspår.

 

I Kalmar ska det vara lätt att ta sig, äta och bo hållbart. Kalmar Energi och flygplatsen har på flygplatsområdet skapat Törneby solpark, Sveriges största medlemsägda solcellspark med en solcellsyta på 15 000 kvadratmeter.

 

I Kalmar är vi duktiga på biogas. Detta ger trippelvinst; det är bra för klimatet, det stärker lantbruket och det ger mindre övergödning. För detta krävs efterfrågan på biogasen. Detta skapar vi genom biogas i kollektivtrafik, upphandling av fler tjänstebilar som går på biogas och stöd till aktörer som vill satsa på biogasproduktion.

 

Cyklandets andel av resandet ska öka varje år. Detta ska uppnås genom bättre cykelvägar och bättre cykelparkeringar. För att snabba på moderniseringen av våra gång- och cykelvägar i hela kommunen avsätts årliga medel för enklare åtgärder. Vi gör kontinuerliga mätningar av hur våra resmönster utvecklas. Närmare hälften av alla bilresor som sker är under 5 km. är Här vill stimulera att välja cykeln före bilen.

Övriga löften för ett modernt och hållbart grönt Kalmar:

 • Inrätta en ny nämnd med fokus klimat och vattenfrågor. Det ska vara lätt att ha en hållbar livsstil i Kalmar.
 • Intensifiera hållbart byggande med fler lågenergihus, passiv och plushus.
 • Cykel- och kollektivtrafikens andel av vårt resande ska öka varje år.
 • Cykelslingor för landsvägscykling i kommunen ska märkas upp.
 • Skyltningen på våra vandringsleder och motionsslingor förbättras.
 • Vi vill halvera matsvinnet i kommunens verksamheter.
 • Andelen ekologisk och närproducerad mat ska fortsätta att öka.
 • Kalmar kommun ska erbjuda en god infrastruktur för laddning av elbilar.
 • Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört gratis busskort under sommaren för ungdomar. En röst på Socialdemokraterna är en röst för att fortsätta den satsningen.
 • Vi bygger på höjden där det är möjligt för att spara grönområden.
 • Kollektivtrafiknära lägen ska prioritets vid byggnation av nya områden.
 • En ny grannskapspark ska anläggas på folkets park.

 

 

KULTUR, IDROTT OCH FRITID I HELA KALMAR

 

Kalmar är en attraktiv kommun att bo och leva i. Vi har blivit årets Sommarstad fyra år i rad. Vi har etablerat Ironman, vi har satsat stenhårt på nya idrottsanläggningar och på kulturen.

 

För att vi även framåt ska vara en attraktiv kommun vill vi:

 • Bygga en ny modern simhall med 50-metersbassäng i Snurrom.
 • Påbörja arbetet med att bygga en ny ishall som klarar kraven för spel i hockeyallsvenskan.
 • Guldfågeln Arena ska få hybridgräs och öppnas upp för ökad användning.
 • Tjärhovsbågen ska få en strandpromenad och en mindre småbåtshamn anläggs vid Sylvanderparken som rustas upp. Utreder att knyta ihop Sylvanderparken och stadsparken.
 • Kommunen ska utveckla prova på-verksamhet av idrott och kultur även för ungdomar.
 • Kulturutbudet i Kalmar ska lyftas och breddas med hjälp av vårt nya kulturkvarter.
 • Vi ska verka för att skapa mer Funkiskultur i Kalmar, exempelvis i form av en Funkis-Mello.
 • Ny sporthall ska byggas i Rinkabyholm.
 • Ny sporthall ska byggas vid Gröndal
 • Kifab Arena byggs för innebandy och friidrott.
 • Arbetet fortsätter med hållbara konstgräsplaner så att vi inte sprider mikroplaster.
 • En konstgräsplan förses med väderskydd för att öka möjligheterna till träning oavsett väderlek.
 • En ny skatepark byggs i Norrliden.
 • Satsningar på hållbara event. Det ska vara lätt att göra rätt både som besökare och Kalmarbo.
 • Folkets park ska utvecklas till Föreningarnas hus, för bl.a. seniorer och pensionärsorganisationer.
 • Vi ska bygga en aktivitetspark i Norrliden.
 • Vi ska anlägga en bana för mountainbike i Snurrom.
 • Vi ska varje år genomföra en Prideparad i Kalmar.

KALMARS ROLL I VÄRLDEN

 

I Kalmar kommun bryr vi oss om vår omvärld. Vi står upp för solidaritet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vi välkomnar personer som kommer från en annan del av världen.

Kalmar och Sverige är idag del av en global värld. Vi påverkas av det som händer i världen. Direkt eller indirekt. Det är dessutom alla människors rätt att uppleva den frihet och demokrati som vi lever i, och ett extra ansvar för oss att visa vägen och att stå upp för andra människors rättigheter.

Socialdemokraterna i Kalmar har alltid stått upp för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter, och aktivt verkat i internationella frågor via utbyten och samarbeten där vi verkat för solidaritet och humanism. Samarbete och dialog är vägen till en bättre värld.

För första gången sätter vi detta på pränt i ett konkret internationellt avsnitt i vårt valmanifest, där vi slår fast vilken linje vi kommer att driva internt i vårt parti och gentemot regering och riksdag.

 

Socialdemokraterna i Kalmar går till val på att:

 

 1. Ta tydlig ställning för folkrätten, exempelvis Palestinas rätt till självständighet och kurders rätt till frihet, säkerhet och självstyre.
  Israels ockupation av Palestina måste upphöra. Likaså Marockos ockupation av Västsahara, för att ta ytterligare ett exempel. Vidare måste Kurdernas säkerhet och frihet försvaras och säkerställas, och om kurderna önskar ett självständigt Kurdistan så måste det långsiktiga målet vara en dialog och samvaro som leder till att den önskan kan uppfyllas.

 

 1. Ta ställning och verka för pressfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet.
  Vi ser idag hur de här självklara friheterna, särskilt pressfriheten, för första gången på länge är under påtagligt hot även i vår politiska och geografiska närhet. Journalister mördas och förföljs även i Europa. Det är förfärligt och måste upphöra.

 

 1. Ta ställning och verka för ett EU-solidariskt flyktingmottagande.
  Sverige ska vara ett öppet land som tar sitt ansvar när människor flyr från förtryck och förföljelse, eller söker skydd vid krig eller naturkatastrofer. Sverige utvecklas och stärks av invandring, där vi blir fler som kan bidra till den svenska välfärden. Samtidigt har de senaste åren visat att stora flyktingströmmar kräver att alla tar ett sådant ansvar. Inför nästa flyktingkatastrof där människor söker sig till Europa måste EU gemensamt hitta former där alla medlemsländer hjälper till. Utvecklingen i EU går tyvärr i omvänd riktning. Därför måste vi ännu tydligare värna asylrätten och stå upp för EU-samarbetets grunder.

 

 1. Verka för att EU-samarbetet stärks och förbättras.
  Storbritannien är tyvärr på väg att lämna EU och i flera andra medlemsländer – till och med i Sverige – växer partier som argumenterar för EU-utträde. Sveriges medlemskap i EU tjänar oss väl, såväl politiskt som ekonomiskt. Europa och världen i övrigt behöver mer samarbete, inte mindre. Det ska Socialdemokraterna i Kalmar stå upp för.

 

 1. Verka för att stärka FN:s ställning.
  Även FN har försvagats på senare år. Stora och viktiga medlemsländer visar ett bristande engagemang för FN-samarbetet, och Säkerhetsrådet begränsas ofta av att permanenta medlemsländer utnyttjar sin vetorätt. Sverige ska fortsätta att stå upp för FN-samarbetet och driva på för att utveckla och fördjupa det. Inte minst som en kontrast till att överväga medlemskap i militäralliansen Nato.

 

Vi ser att samtliga dessa viktiga punkter och principer idag är hotade eller försämrade. Världsläget har

kanske inte sammantaget varit mer ansträngt sedan Andra världskrigets slut. Då måste vi som brinner

för de här frågorna växla upp och ännu tydligare ställa oss på de utsattas sida.

VALLÖFTEN I ETT HANDSLAG MED KOMMUNAL KALMAR

 

I processen för att ta fram vårt valmanifest har hela tiden representanter för Kommunal Kalmar funnits med. I slutet av processen har en arbetsgrupp med företrädare för Socialdemokraterna och Kommunal Kalmar suttit ner och enats om dessa särskilda vallöften som Socialdemokraterna i Kalmar går till val på att genomföra om vi får fortsatt förtroende från väljarna.

 

 • “Attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats”: Kalmar kommun ska inom omsorgen under hösten 2018 tillsammans med Kommunal ska starta ”Attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats” på två enheter i kommunen. ”Attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats” innefattar heltidsarbete som norm, att få bort ofrivilliga delade turer, att minimera rörligheten, samt satsning på kompetensutveckling, inflytande, dialog och medbestämmande.

 

 • Rätt till årlig kompetensutveckling på arbetstid: Inte all men mycket kunskap är idag en färskvara. Kunskapen växer och förändras, och ny kunskap produceras i snabb takt. Den färdigutbildade måste hela tiden lära sig nytt. Alla kommunens medarbetare måste ständigt lära sig nya regler och bestämmelser för sin verksamhet eller känna till vilka arbetssätt och metoder som är mest verkningsfulla i olika situationer eller för att kunna tillgodose olika typer av behov. Kunskapsstyrning har blivit allt viktigare för att utveckla, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje möte med klienter och brukare. Den mesta kunskapen publiceras och är idag webbaserad. Kalmar kommun som arbetsgivare ska återkommande och systematisk arbeta med kompetensutveckling för våra medarbetare. Alla medarbetare ska ges möjlighet att tillägna sig och ta del av den kunskap som ständigt produceras och tillgängliggörs. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla Kalmar kommun i takt med med medborgarna. Alla anställda i Kalmar kommun ska ha rätt till årlig kompetensutveckling på arbetstid så att de kan utvecklas i sitt yrke.

 

 • Arbetsmiljösatsning inom förskolan: Tillsammans vill vi göra en insats för att förbättra arbetsmiljön på våra förskolor. Enligt förskolepersonalen är det en av de viktigaste frågorna för att kunna bedriva en bra verksamhet och göra förskolearbetet attraktivt.

 

 • Genomgång av arbetsplatser på våra förskolor. All personal ska ha en bra personlig arbetsplats.

 

 • Kompensation för den ökade vistelsetiden. Ökade resurser till mer personal och bättre arbetsförhållanden. Vi satsar 4 miljoner på att kompensera för att barnen idag är längre tid på förskolan. Satsningen ska återställa personaltätheten till 2014 års nivå.

 

 • Satsning på elevhälsan både i skola och förskola. Fler kuratorer, fler specialpedagoger och ett mobilt elevhälsoteam som kan stötta upp och hjälpa till överallt

 

 • Ytterligare förstärkning av vikariepoolen. Det ska alltid finnas bra personal på plats.
2 dagar sedan
1 vecka sedan
2 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
facebook Twitter Email