Socialdemokraternas valmanifest – Välfärd och omsorg av hög kvalitet

VÄLFÄRD MED HÖG KVALITET
En del hävdar att vi socialdemokrater är fixerade vid jämförelser och rankingar. Det är helt sant. Vi lägger stor kraft på detta. Inte för att hitta områden som vi kan skryta om utan för att hela tiden utveckla och förbättra kvaliteten och servicen till invånarna i Kalmar kommun. Vi har genom detta ständiga fokus på kvalitet gått från att vara en medelkommun till att nu vara i topp i kvalitetsjämförelser bland de kommuner som är liknande oss. Dessutom rankar tidningen Dagens Medicin Länssjukhuset i Kalmar som ett av Sveriges bästa sjukhus. Det är vi glada för. Skattebetalarna och kommunens invånare har rätt att förvänta sig en välfärd och en service av hög kvalitet.

OMSORG AV HÖG KVALITET
Sjukvården i Kalmar län ligger i Sverigetopp, och äldreomsorgen i kommunen har tagit stora steg de senaste åren. Ett envist och målmedvetet arbete gör att vi ligger bra till med platser på boenden, och att vi hela tiden klättrar när omsorgen jämförs. Vi ska även fortsatt ha en hög kvalitet i äldreomsorgen genom att:

– Senast år 2020 ska äldreomsorgen i Kalmar kommun vara topp 30 av landets 290 kommuner. Vi är
redan på god väg!

– De ofrivilligt delade turerna ska minimeras och på sikt avskaffas. Ett viktigt arbete där vi har gjort

mycket, men där vi ska fortsätta att göra förbättringar.

– Ett nytt äldreboende ska byggas i Lindsdal. Under de senaste åren har Kalmar byggt nya och

moderna boenden på Varvsholmen, samt i Smedby, Berga och Norrliden. I Kalmar började vi tidigt
planera för att vi blir fler äldre. I Kalmar kommun finns till skillnad från övriga landet inga köer till
vård och omsorgsboenden.

– Wi-fi ska finnas på alla äldreboenden.


– Arbetet med att satsa på det sociala innehållet med promenader, måltider och aktiviteter på alla

våra äldreboenden ska fortsätta.

– Arbetet för att 2022 bli årets bästa e-hälsokommun ska inledas.


– Det tidiga sociala arbetet med ökade servicetjänster och hemmaplanslösningar utökas.

– Vi har inrättat en gemensam arbetsgrupp med Kommunal i syfte att ta fram gemensamma punkter att gå till val på, som lanseras senare i valrörelsen.

7 dagar sedan
2 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
4 veckor sedan
4 veckor sedan
facebook Twitter Email