Regeringen och SD leker maktspel – vår framtid står på spel

En regering ska stå upp för medborgarnas välfärd och trygghet. De senaste sju månaderna har dock visat att den nuvarande regeringen, med baksätesföraren SD, valt att flytta sitt fokus från kärnfrågor som skola, sjukvård, äldreomsorg och klimat till sidospår och populistiska budskap. Ett maktspel som kan få förödande konsekvenser för alla oss andra.

Skolan, omsorgen, sjukvården och kommunerna skriker efter ekonomiskt stöd för att klara sin verksamhet. Men istället för att tillgodose dessa behov, väljer regeringen att prata om skärmtid som ett skadligt fenomen och att kritisera digitaliseringen i stort.

Att ifrågasätta digitaliseringens roll i vår tids skola är att förneka det 21:a århundradets realiteter och undergräver lärarnas ansträngningar att förbereda våra ungdomar för en digital framtid. Parallellt med detta genomför man den största nedskärningen i skolan sedan år 2007.

Från ingenstans attackerar SD sagostunder för barn, en distraktion från stora problem som behöver lösningar. SD väljer också att i mer eller mindre regeringsställning inleda att korståg mot mångkulturen och beskriva den som en mardröm. Detta i ett läge där Sverige har bland det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Allt för att flytta fokus från de viktiga utmaningarna samhället just nu står inför och sina svikna vallöften.

Äldreomsorgen behöver också mer stöd. Vårt framgångsrika äldreomsorgslyft som lett till utbildade och kompetenta medarbetare får inte längre något finansiellt stöd. Regeringens ursäkt att inflationen hindrar dem från att tillföra mer resurser håller inte. Vi måste prioritera våra äldres välbefinnande och säkerhet. Det hade en Socialdemokratisk ledd regering gjort.

Vad gäller klimatet, den fråga som kanske mest av allt kommer att påverka våra barn och barnbarns framtid, är regeringen helt på fel kurs. Trots globala uppmaningar och vetenskapliga rapporter om nödvändigheten att minska utsläppen, verkar regeringen öka användningen av fossila bränslen. SD som tvärsäkert verkar styra alla beslut regeringen tar är ju det enda parti som förnekar att vi har en klimatkris, så det är väl inte så konstigt.

Det är dags att vi återigen fokuserar på det som verkligen betyder något för våra medborgare och vår framtid. Regeringen och SD måste leda – inte distrahera. För mig är det uppenbart att SD och de andra regeringspartierna inte klarar det ansvar regeringsställning innebär. Vi måste kräva mer av de som styr vårt land. Det är vår välfärd. Det är vår ekonomi. Och det är vårt klimat som står på spel.

Michael Ländin, Ersättare riksdagen Socialdemokraterna Kalmar län

4 månader sedan
4 månader sedan
4 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
5 månader sedan
facebook Twitter Email