På väg mot världens bästa äldreomsorg?

Vår nyligen genomförda studieresa till Japan och Tokyo har gett oss värdefulla insikter som kan leda till banbrytande förbättringar i äldreomsorgen i Kalmar. Resan, som samlade en delegation på 20 personer främst från äldreomsorgen i Kalmar, fokuserade på att utforska den unika kombinationen av avancerad teknologi och djupt rotade kulturella traditioner som kännetecknar japansk äldreomsorg. Mjukt, tyst, lugnt, helt luktfritt och avslappnat.

Japans respekt för äldres värdighet och välbefinnande har resulterat i en omsorgsmodell där teknologiska innovationer och personcentrerade värderingar går hand i hand. Där såg jag exempel på hur robotik och sensorteknologi inte bara förbättrar effektiviteten i omsorgen utan även höjer livskvaliteten för de äldre och stödjer omsorgspersonalen i deras dagliga arbete.

Ett genomgående tema i våra observationer var hur viktigt det är att integrera äldre i samhället, vilket är en fråga som sträcker sig bortom tekniska lösningar till själva hjärtat av hur vi värderar och stödjer våra äldre medborgare. De framsteg som gjorts i Japan på detta område erbjuder intressanta perspektiv för Sverige, inte minst för Kalmar som redan har utmärkt sig som årets ehälsokommun.

Jag ser fram emot att dela dessa insikter och diskussioner i mina kommande föreläsningar, inte bara i Oslo på Ehin den kommande vecka, men också med svenska aktörer som Ehälsomyndigheten och SKR:s teknikbolag Inera. Syftet är att bredda förståelsen för vilka innovationer som kan vara relevanta för oss i Sverige och hur vi kan anamma dessa för att ytterligare förbättra vår äldreomsorg och klara framtidens enorma utmaningar som vi står inför.

Som entreprenör och innovatör kan jag inte hjälpa att tänka på hur denna studieresa öppnar upp för nya affärsmöjligheter för företag i Sverige. De tekniska lösningarna vi har sett och de samarbeten som kan uppstå som en följd av denna resa kan ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska marknaden inom ehälsa och välfärdsteknik.

Det är uppenbart att det finns mycket att lära från Japan, och jag är övertygad om att vi i Kalmar kan påbörja en ny kapitel inom äldreomsorgen genom att kombinera de bästa av dessa innovationer och japansk kultur med vår egen höga kvalitet och fokus på arbetsmiljö. Med en fot i den traditionella omsorgen och en annan i framtidens teknik, är jag entusiastisk inför de möjligheter som väntar.

Jag och Ichika i Tokyo <3

2 veckor sedan
4 veckor sedan
1 månad sedan
1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
facebook Twitter Email