Stadsbuss till Halltorp utreds!

Vi gläds åt att alltfler åker med kollektivtrafiken. Satsningen på utbyggd busstrafik som drivs på biogas har givit resultat. Utbyggd kollektivtrafik skapar ett rundare Kalmar.

Under de senaste åren har både busslinjerna och pendeltågssystemet byggts ut. Bland annat har vi fått tågstopp i Smedby och Trekanten. Stadstrafiken har utvidgats till Ljungbyholm och Läckeby.

I samband med lördagens Halltorpsdag framfördes önskemål om bättre kollektivtrafik även till Halltorp, som det framförallt på helgerna är svårt att ta sig både till och från. Halltorp ligger mitt emellan gamla och nya E22 där turtätheten ökat rejält.

Vi lovade att ta med oss denna fråga och kommer därför gemensamt ge ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att några av stadstrafikens linjer till Ljungbyholm förlängs till Halltorp.

För ytterligare kommentarer
– Anders Henriksson, Landstingsstyrelsens ordförande: 070-517 60 30
– Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande: 070-374 43 03

Med vänlig hälsning,

Socialdemokraterna i Kalmar

###

Socialdemokraterna i Kalmar, Södra Långgatan 62, 39231 KALMAR E-post: info@kalmar.sap.se Telefon: 0480-458470

I senaste kommunvalet röstade upp mot varannan Kalmarbo på Socialdemokraterna och gav partiet ett fortsatt förtroende att styra Kalmar kommun. Detta har lett till ökat bostadsbyggande, ökad befolkningsmängd, stark ekonomi och stora investeringar i universitet, simhall, äldreboenden, innebandyhall, skolor, förskolor, kulturkvarter och en satsning på att göra Kalmar till en sommarstad och evenemangsstad i världsklass. Kalmar – fortsatt framåt!

###

1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
facebook Twitter Email