Pressmeddelande om LSS-frågan:

Socialdemokraterna i Kalmar förväntar sig att partistyrelsen agerar kraftfullt i LSS-frågan

Socialdemokraterna i Kalmar går idag fram med två olika skrivelser till partistyrelsen, om vikten av förbättringar för människor med funktionsnedsättning. Socialdemokraterna i Kalmar är med och undertecknar en skrivelse från länets samtliga arbetarekommuner. Som stöd och tyngd i argumentationen skickar vi dessutom till Socialdemokraternas partistyrelse en egen version av en text som tidigare även skickats av bl.a. arbetarekommunerna i Värmdö och Ljungby.
– Socialdemokraterna i Kalmar noterar med tillfredställelse signalerna om att partiet och regeringen planerar att i närtid agera i LSS-frågan, men vill markera vikten av att snarast möjligt förverkliga kongressbeslutet från i våras. Det är också viktigt att de förbättringar som snart föreslås omfattar mer än de försämringar som den senaste domen från Högsta Förvaltningsdomstolen befaras innebära. Rätten till personlig assistans måste försvaras, säger Roger Holmberg, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar.

Bilagor
– Skrivelse från arbetarekommunerna i Kalmar län.
– Skrivelse från Kalmar arbetarekommun.

Mediakontakt
Linus Hellman, ombudsman: 070- 25 66 477

Med vänlig hälsning,
Socialdemokraterna i Kalmar

###

Socialdemokraterna i Kalmar, Södra Långgatan 62, 39231 KALMAR E-post: info@kalmar.sap.se Telefon: 0480-458470

I senaste kommunvalet röstade upp mot varannan Kalmarbo på Socialdemokraterna och gav partiet ett fortsatt förtroende att styra Kalmar kommun. Detta har lett till ökat bostadsbyggande, ökad befolkningsmängd, stark ekonomi och stora investeringar i universitet, simhall, äldreboenden, innebandyhall, skolor, förskolor, kulturkvarter och en satsning på att göra Kalmar till en sommarstad och evenemangsstad i världsklass. Kalmar – fortsatt framåt!

###

2 veckor sedan
4 veckor sedan
1 månad sedan
1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
facebook Twitter Email