Kurdernas sak är vår

I vårt fina globala och mångkulturella samhälle slår konflikter och övergrepp globalt.

Vid ett mycket välbesökt medlemsmöte nyligen enades Socialdemokra­terna i Kalmar om att rikta en skarp protest mot den turkiska militära när­varon i bland annat Afrin i den kurdiska delen av Syrien.

Socialdemokrati ­handlar bland annat om att försvara grundlägg­ande mänskliga värden och rättigheter, och om att visa solidaritet. Det är det som har legat till grund för att erkänna ­staten Palestina, och det gör det lika självklart att ta ställning till även andra människors motsvarande rättigheter. I dag är det kurders frihet och säkerhet som är extra hotad och måste försvaras.

Situationen i Syrien måste ges en fredlig ­lösning, för alla grupper. Kurder i bland annat delar av Syrien har tagit ett enormt ansvar för att ­bekämpa terrorrörelsen IS. Omvärlden har nu ett ansvar att säkerställa ­kurders trygghet och ­säkerhet. I det ansvaret ligger att vara mycket tydliga gentemot bland annat Turkiet. Kurders rätt till frihet och säkerhet skiljer sig inte från vår egen och alla andra människors ­sådan rätt. Folkrätten och de mänskliga rättigheterna omfattar oss alla.

Socialdemokraterna i Kalmar uttalar sig inte om de exakta formerna eller det exakta omfånget, men ställer sig principiellt bakom kurders rätt till frihet och självständighet i ett lämpligt definierat fritt demokratiskt Kurdistan.

Detta ställningstagande kommer även att skickas till Turkiets ambassad i Stockholm.

###

Socialdemokraterna i Kalmar, Södra Långgatan 62, 39231 KALMAR E-post: info@kalmar.sap.se Telefon: 0480-458470

I senaste kommunvalet röstade upp mot varannan Kalmarbo på Socialdemokraterna och gav partiet ett fortsatt förtroende att styra Kalmar kommun. Detta har lett till ökat bostadsbyggande, ökad befolkningsmängd, stark ekonomi och stora investeringar i universitet, simhall, äldreboenden, innebandyhall, skolor, förskolor, kulturkvarter och en satsning på att göra Kalmar till en sommarstad och evenemangsstad i världsklass. Kalmar – fortsatt framåt!

###

1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
facebook Twitter Email