Kalmarhem växlar upp – planerna för nya bostäder realiseras!

Nu börjar Kalmarhems planer för nya bostäder att bli verklighet

– I Skärgårdsstaden vid sjukhuset startar vi etapp två med ett höghus nu i oktober. Det blir 2- till 4-rumslägenheter, 56 lägenheter totalt.
– I Påryd blir det tio trerumslägenhet som börjar byggas i oktober.
– I Månstenen byggs 205 studentlägenheter. Markarbetet har redan påbörjats.
– På Karlssons äng byggs 64 lägenheter. Det blir 1,5- till 4-rumslägenheter med byggstart i oktober.

Samtliga projekt har fått investeringsstöd från staten på 5 800 kr per kvadratmeter, vilket gör att hyrorna kommer att kunna hållas nere i dessa nya hyreslägenheter.

Kalmarhem har dessutom ansökt om pengar från Boverket för att förbättra utemiljön i fyra bostadsområden;
– Kvarteret Fältet (Fältvägen, Svedjevägen)
– Kvarteret Konvaljen (Stensbergsvägen 13-23, Ståthållaregatan 44A-J)
– Kvarteret Bergkristallen 2 (Arrheniusgatan 14-26)
– Kvarteret Kämpaleken 1 (Adelgatan 6-16).

Boverket och Kalmarhem satsar hälften var, totalt över 60 miljoner kronor. Utformningen av utemiljön ska göras tillsammans med berörda hyresgäster. Vi är mycket förhoppningsfulla att vi får stödet. Projektet ska vara klart på två år.

Bostadsbrist och trångboddhet måste vi göra allt för att få bort från Kalmar!

Roger Holmberg
Ordförande i Kalmarhems styrelse

För ytterligare kommentarer
– Roger Holmberg, ordförande Kalmarhem: 070-585 52 76

Med vänlig hälsning,

Socialdemokraterna i Kalmar

###

Socialdemokraterna i Kalmar, Södra Långgatan 62, 39231 KALMAR E-post: info@kalmar.sap.se Telefon: 0480-458470

I senaste kommunvalet röstade upp mot varannan Kalmarbo på Socialdemokraterna och gav partiet ett fortsatt förtroende att styra Kalmar kommun. Detta har lett till ökat bostadsbyggande, ökad befolkningsmängd, stark ekonomi och stora investeringar i universitet, simhall, äldreboenden, innebandyhall, skolor, förskolor, kulturkvarter och en satsning på att göra Kalmar till en sommarstad och evenemangsstad i världsklass. Kalmar – fortsatt framåt!

###

1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
facebook Twitter Email