Äldreomsorgen i Kalmar gör stora förbättringar för både omsorgstagare och medarbetare

På omsorgsnämndens möte den 25 januari beslutade vi om en ny verksamhetsplan för äldreomsorgen. Planen inkluderar flera nya utvecklingsprojekt och satsningar inom både den sociala omsorgen och den kommunala primärvården, med höjdpunkten “Tillsammanspaketet” som är den största satsningen någonsin i Kalmars äldreomsorg.

Förra året startade vi satsningen, som är på hela 59 miljoner kronor, men nu är det dags att verkställa den fullt ut. Vi kommer att öka bemanningen på vård- och omsorgsboenden, förbättra nattscheman för medarbetarna, ha fler sjuksköterskor i den kommunala primärvården, ha fler chefer inom socialtjänsten och införa fria arbetsskor för alla tillsvidareanställda medarbetare som arbetar vård- och omsorgsnära.

Dessa kraftfulla förstärkningar bidrar till en bättre vård och omsorg för omsorgstagarna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Vi kommer också att genomföra fler aktiviteter på vård- och omsorgsboenden för att öka omsorgstagarnas delaktighet, trivsel och sociala innehåll.

Dessutom kommer vi att arbeta fram ett nytt måltidskoncept tillsammans med serviceförvaltningen och ha “Ung Omsorg” på alla vård- och omsorgsboenden i kommunen för ökat generationsutbyte. Ett vård- och omsorgsboende kommer även att Silviahem-certifieras under året, vilket innebär alla medarbetare på enheten får en särskild grundutbildning i demenskunskap.

Vi har också infört en SAS – en socialt ansvarig samordnare – för att följa upp att omsorgstagaren får sina beviljade insatser utförda. Förra året nådde vi målet att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner när det gäller socialt innehåll på vård- och omsorgsboenden. Med de här nya satsningarna visar vi tydligt vår prioritering av det sociala innehållet som majoriteten med S, C och V drivit de senaste åtta åren.

Verksamhetsplanen för 2023 innehåller innehåller även förbättringar för äldre personers hälsa och säkerhet. En ny enhet har bildats för förebyggande och hälsofrämjande arbete, och personer kan erbjudas fallförebyggande hembesök av en arbetsterapeut. Gratis gymträning för personer över 79 fortsätter också. Vägen framåt står klar: Vi måste fortsätta stärka omsorgen för äldre och förebygga sjukdomar och skador för att främja deras hälsa och självständighet.

Michael Ländin, (s) ordförande Omsorgsnämnden Kalmar

2 dagar sedan
1 vecka sedan
2 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
3 veckor sedan
facebook Twitter Email