AI – skräckvision eller en möjlighet att möta framtidens utmaningar?

AI (Artificiell intelligens) har de senaste fem månaderna formligen exploderat i en till stora delar helt oförberedd värld. Miljontals AI-genererade texter, bilder och musik formligen svämmar över världen. I det tysta har AI under lång tid utvecklats, använts och integrerats, till att nu användas överallt. De företag, organisationer eller länder som inte nyttjar AI kommer att få det oerhört tufft.

Detta påverkar samhället på många sätt och medför stora förändringar för arbetsmarknaden och de som arbetar med traditionella jobb. För att säkerställa en hållbar utveckling och trygghet i arbetslivet måste vi anpassa oss och investera i kompetensutveckling för arbetskraften.

AI har potentialen att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom en rad sektorer och yrken. Detta kan leda till förändringar i arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan göra vissa yrken överflödiga. Yrken som är särskilt utsatta för att påverkas av AI inkluderar bland annat:

Administrativa och kontorsjobb: Sekreterare, administratörer och receptionister kan bli mindre efterfrågade när AI och automatisering tar över rutinmässiga uppgifter som planering, dokumenthantering och kundservice.

Butiks- och lagerarbetare: Här ersätts många manuella arbetsuppgifter inom detaljhandeln och lagerhantering, såsom att plocka och packa varor, inventering och kundtjänst.

Tillverkningsjobb: Industrirobotar och AI kan utföra många av de repetitiva och fysiskt krävande arbetsuppgifter som utförs av människor inom tillverkningsindustrin.

Transport och logistik: Självkörande fordon och AI-optimerade leveranssystem kan minska behovet av yrkeschaufförer och logistikpersonal.

Bank- och försäkringssektorn: AI kan ersätta många arbetsuppgifter inom bank och försäkring, exempelvis genom att analysera och bedöma kredit- och försäkringsrisker, eller genom att automatisera kundservice och rådgivning.

Exemplet från Helsingborgs kommun i senaste Dagens Samhälle, där AI-användning i sopbilar hjälper till att hittar alla hål i kommunens vägnät på endast två veckor istället för att en ingenjör åker omkring och antecknar ett helt år, visar hur teknikens framsteg kan innebära stora effektiviseringar.

Samtidigt kan AI också skapa nya jobbmöjligheter och yrkesroller, men det kräver att vi som samhälle är beredda att omfamna förändringen och stödja arbetskraftens kompetensutveckling. Det är oerhört viktigt att fokusera på utbildning och fortbildning för att möjliggöra en smidig övergång för de som påverkas av AI och teknologins framsteg.

För att säkerställa trygghet i arbetslivet när yrken försvinner eller förändras, bör vi som samhälle arbeta tillsammans för att skapa en omställningsberedskap. Det kan innebära att erbjuda mer stöd för omskolning, kompetensutveckling och karriärvägledning, samt att upprätthålla en stark socialförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Det måste finnas trygghet i botten för att du ska våga omskola dig.

Slutligen skulle jag också vilja se en statlig satsning på 1,5 miljarder kronor för insatser på AI och automatisering som kommunerna kan söka. Det skulle förbereda kommunerna för framtiden. Få dem att våga satsa och ge en rad fördelar som till exempel effektiviseringar och minskad administration, minskad arbetsbelastning, förbättrad kvalitet och sist men inte minst ett bättre användande av de resurser vi har. Andelen arbetande befolkning kommer enligt SCB inte att bli så många fler medan andelen 80-plussare kommer att fördubblas fram till 2070,

Vi måste även driva på samverkan mellan politiker, företag, kommuner, regioner, organisationer, fackföreningar och utbildningsinstitutioner. Det är genom gemensamma insatser och samarbete som vi kan skapa en inkluderande och anpassningsbar arbetsmarknad som gynnar alla. Med en proaktiv inställning och en vilja att investera i både utbildning och omställning men också AI kan vi säkerställa att AI blir en kraft för positiv förändring och utveckling, snarare än en källa till oro och otrygghet.

Michael Ländin (s) Debattör och ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna Kalmar län

Debattören har också en bakgrund som Tech-entreprenör.

Även publicerad i SydÖstran 8/5-2023

1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
3 månader sedan
facebook Twitter Email