Ai borde bli ett eget ämne i skolan

Regeringen satsar en halv miljard om året för att barn ska få fler fysiska läroböcker i skolan. Förutom att det är småpengar i sammanhanget är det pengar rakt ner i ett svart hål. Den nya satsningen är kontraproduktiv och går emot behovet av att modernisera och digitalisera skolan. Att ge ut ännu fler böcker som blir omoderna på ett par månader är inte hållbart när det finns möjligheter att använda digitala verktyg och artificiell intelligens för att skapa en mer effektiv och uppdaterad undervisning.

Skolans främsta målsättning bör vara att se till att eleverna får bra kunskaper så att de kan göra något med sina liv. Digitaliseringen och användningen av AI kan vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta mål. Det är viktigt att lärare är välutbildade och har kunskap om hur man använder digitala verktyg på ett effektivt sätt, vilket också kan leda till att eleverna blir mer engagerade och motiverade.

Det är sant att fysiska läroböcker har sina fördelar, som att de ger sammanhang och underlättar för lärare att säkerställa att eleverna uppfyller kursplanens mål. Men det finns också nackdelar, som att böckerna blir föråldrade och kostsamma att ersätta. Dessutom finns det möjligheter att skapa digitala läromedel som kan uppdateras i realtid och anpassas efter individuella elevers behov.

Att säga att digitaliseringen har gått för långt är att gå emot utvecklingen i samhället, där teknologi spelar en alltmer central roll. Det är viktigt att skolan följer med och integrerar teknologi på ett klokt sätt för att förbereda eleverna för framtidens arbetsmarknad. Det är också viktigt att notera att digitaliseringen inte behöver vara på bekostnad av läsning och att det finns digitala läromedel som främjar djupläsning och ökar sannolikheten för att barn ska läsa skönlitteratur.

För att förbereda eleverna för framtiden bör AI läras ut och implementeras i skolan på ett genomtänkt sätt. Det kan ske genom att införa AI som ett eget ämne eller integrera det i befintliga ämnen som matematik, naturvetenskap och samhällskunskap. Lärare måste få adekvat utbildning och samarbeten med företag som arbetar med AI bör finnas för att eleverna ska kunna se teknologins praktiska användning. 

Att lära ut och implementera AI i skolan skulle öka intresset för teknologin och bidra till nya karriärmöjligheter. Det skulle också ge eleverna en bredare förståelse för teknologin och dess möjligheter samt möjliggöra en mer hållbar och rättvis användning av teknologin i samhället.

Slutligen är det viktigt att säkerställa att alla elever har tillgång till digitala verktyg och att digitaliseringen inte leder till ökad ojämlikhet. Men att satsa på fysiska läroböcker är inte lösningen på dessa problem. Istället bör skolan moderniseras och digitaliseras ytterligare för att säkerställa att alla elever får tillgång till en kvalitativ och relevant utbildning.

Michael Ländin (s), Ersättare Riksdagen för Socialdemokraterna i Kalmar län

Även publicerad på Computer Sweden 13/3-23

2 veckor sedan
4 veckor sedan
1 månad sedan
1 månad sedan
2 månader sedan
2 månader sedan
facebook Twitter Email